Bảng cổng sạc Samsung Galaxy A12 Nacho SM-A127 nguyên bản

Đã bán 5 97

342.000 VND

– Thay thế Bảng cổng sạc ban đầu cho Samsung Galaxy A12 Nacho SM-A127 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 01/06/2022