TV Box Google Voice Transpeed Trợ Lý 6K Android 10.0 Bluetooth 3D Wifi 2.4G & 5.8G 4GB RAM 64G Play Store điều khiển chuột

Đã bán 0 781
(đánh giá) 0 đã bán

829.000 VND1.089.000 VND

– Transpeed Android 10.0 Bluetooth TV Box Google Voice Trợ Lý 6K 3D Wifi 2.4G & 5.8G 4GB RAM 64G Play Store Rất Nhanh BoxTop Hộp

CHỌN Dung lượng :
2GB+16GB
4GB+32GB
4GB+64GB
+ -1 xem thêm
CHỌN LẠI
giao hàng từ 8-20 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2023

829000

TV Box Google Voice Transpeed Trợ Lý 6K Android 10.0 Bluetooth 3D Wifi 2.4G & 5.8G 4GB RAM 64G Play Store điều khiển chuột

Transpeed Android 10.0 Bluetooth TV Box Google Voice Trợ Lý 6K 3D Wifi 2.4G & 5.8G 4GB RAM 64G Play Store Rất Nhanh BoxTop Hộp

Trong kho