TV BOX H96 MAX Android 11.0 RK3566 4 Nhân 64 Bit 8GB 64GB/4GB 32GB LAN 1000M 2.4G/5G Wifi Kép BT4.0 4K HD Đa Phương Tiện có điều khiển chuột

Đã bán 1 1432
(đánh giá) 1 đã bán

2.089.000 VND2.698.000 VND

– H96 MAX Android 11.0 TV BOX RK3566 4 Nhân 64 Bit 8GB 64GB/4GB 32GB LAN 1000M 2.4G/5G Wifi Kép BT4.0 4K HD Đa Phương Tiện

CHỌN Dung lượng :
4GB+32GB
8Gb+64Gb
+ -2 xem thêm
CHỌN LẠI
giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 27/06/2023

2089000

TV BOX H96 MAX Android 11.0 RK3566 4 Nhân 64 Bit 8GB 64GB/4GB 32GB LAN 1000M 2.4G/5G Wifi Kép BT4.0 4K HD Đa Phương Tiện có điều khiển chuột

H96 MAX Android 11.0 TV BOX RK3566 4 Nhân 64 Bit 8GB 64GB/4GB 32GB LAN 1000M 2.4G/5G Wifi Kép BT4.0 4K HD Đa Phương Tiện

Trong kho