Pin Motorola Moto X4 XT1900-1 / XT1900-2 / XT1900-3 / XT1900-4 / XT1900-5 / XT1900-6 / XT1900-7 3000mAh Pin Li-Ion HX40

Đã bán 62 84
5.00 (1 đánh giá) 62 đã bán

171.000 VND

– Thay thế Đối với Motorola Moto X4 XT1900-1 / XT1900-2 / XT1900-3 / XT1900-4 / XT1900-5 / XT1900-6 / XT1900-7 3000mAh Thay thế Pin Li-Ion HX40 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 04/04/2023
Danh mục: Từ khóa:

171000

Pin Motorola Moto X4 XT1900-1 / XT1900-2 / XT1900-3 / XT1900-4 / XT1900-5 / XT1900-6 / XT1900-7 3000mAh Pin Li-Ion HX40

Pin Motorola Moto X4

Trong kho