Nồi chiên không khí Xiaomi 2.6L Gia dụng Thông minh không dầu Công suất cao Máy điện của Pháp

Đã bán 3 80
4.78 (9 đánh giá) 3 đã bán

1.488.000 VND

Nguyên bản Nồi chiên không khí Xiaomi 2.6L Gia dụng Thông minh không dầu Công suất cao Máy điện của Pháp

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 18/10/2022