PC chơi game cầm tay GPD WIN Max 2 2023, 10,1 inch Windows 11

Đã bán 19 173
(đánh giá) 19 đã bán

25.618.000 VND39.318.000 VND

Máy tính chơi game cầm tay GPD WIN Max 2 2023, 32GB+2TB, 10,1 inch Windows 11 AMD Ryze 7 7840U Octa Core lên đến 5,1 GHz

CHỌN Dung lượng :
+ -1 xem thêm
CHỌN LẠI
Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 06/06/2024

25618000

PC chơi game cầm tay GPD WIN Max 2 2023, 10,1 inch Windows 11

GPD WIN Max 2 2023

Trong kho