PC chơi game cầm tay GPD WIN Max 2 2023, 10,1 inch Windows 11 AMD Ryze 7 7840U Octa Core lên đến 5,1 GHz

Đã bán 13 94
(đánh giá) 13 đã bán

33.671.000 VND37.318.000 VND

Máy tính chơi game cầm tay GPD WIN Max 2 2023, 32GB+2TB, 10,1 inch Windows 11 AMD Ryze 7 7840U Octa Core lên đến 5,1 GHz

CHỌN Dung lượng :
+ -2 xem thêm
CHỌN LẠI
Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 06/10/2023
Mã: N/A Danh mục: Từ khóa: ,

33671000

PC chơi game cầm tay GPD WIN Max 2 2023, 10,1 inch Windows 11 AMD Ryze 7 7840U Octa Core lên đến 5,1 GHz

GPD WIN Max 2 2023

Trong kho