Máy tính xách tay Mini Gaming GPD Win Max 2021 , 8,0 inch, 16GB + 1TB Windows 11 Intel Core i7-1195G7 Quad Core lên đến 5.0GHz, hỗ trợ WiFi băng tần kép & Bluetooth & HDMI

Đã bán 19 429
5.00 (1 đánh giá) 19 đã bán

25.915.000 VND

GPD Win Max 2021 Máy tính xách tay Mini Gaming, 8,0 inch, 16GB + 1TB
Windows 11 Intel Core i7-1195G7 Quad Core lên đến 5.0GHz, hỗ trợ WiFi băng tần kép & Bluetooth & HDMI

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 21/02/2023