ONE-NETBOOK OneGx1 Pro PC Mini Laptop, 7.0 inch, 16GB+512GB Windows 10, Intel Core i3 thứ 11, Pin 12000mAh, Hỗ trợ WiFi-6 / BT

Đã bán 64 254
(đánh giá) 64 đã bán

14.331.000 VND

ONE-NETBOOK OneGx1 Pro PC Mini Laptop, 7.0 inch, 16GB+512GB
Windows 10, Intel Core i3 thứ 11, Pin 12000mAh, Hỗ trợ WiFi-6 & BT

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 31/07/2024

14331000

ONE-NETBOOK OneGx1 Pro PC Mini Laptop, 7.0 inch, 16GB+512GB Windows 10, Intel Core i3 thứ 11, Pin 12000mAh, Hỗ trợ WiFi-6 / BT

ONE-NETBOOK OneGx1 Pro

Trong kho