Máy điều khiển trò chơi PC ONE XPLAYER, 8,4 inch, 16GB + 1TB Windows 11 AMD Ryzen 7 4800U, Turbo Max 4,2 GHz, Pin 15300mAh, Wi-Fi6

Đã bán 3 84
(đánh giá) 3 đã bán

24.962.000 VND

Bảng điều khiển trò chơi PC ONE XPLAYER, 8,4 inch, 16GB + 1TB
Windows 11 AMD Ryzen 7 4800U, Turbo Max 4,2 GHz, Pin 15300mAh, Wi-Fi6

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2023