Nhiệt kế treo tường Rảnh tay 2 trong 1 Không tiếp xúc Nhiệt kế hồng ngoại toàn thân đo trán + Bộ giá đỡ có phát sóng bằng chín ngôn ngữ

Đã bán 0 243
5.0 (3 đánh giá) 0 đã bán

565.000 VND

Rảnh tay 2 trong 1 Không tiếp xúc Nhiệt kế hồng ngoại toàn thân đo trán + Bộ giá đỡ có phát sóng bằng chín ngôn ngữ

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/07/2024

565000

Nhiệt kế treo tường Rảnh tay 2 trong 1 Không tiếp xúc Nhiệt kế hồng ngoại toàn thân đo trán + Bộ giá đỡ có phát sóng bằng chín ngôn ngữ

Rảnh tay 2 trong 1 Không tiếp xúc Nhiệt kế hồng ngoại toàn thân đo trán + Bộ giá đỡ có phát sóng bằng chín ngôn ngữ

Trong kho