Nhiệt kế hồng ngoại BT02 đo trán không tiếp xúc

Đã bán 1 69

289.000 VND

BT02 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán không tiếp xúc

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022