Nhiệt kế hồng ngoại WT3656 đo trán không cần tiếp xúc

Đã bán 6 70

546.000 VND

WT3656 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán không cần tiếp xúc

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022