Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S21 5G SM-G990U Phiên bản Hoa Kỳ

Đã bán 2 73
(đánh giá) 2 đã bán

189.000 VND

Thay thế Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S21 5G SM-G990U

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

189000

Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S21 5G SM-G990U Phiên bản Hoa Kỳ

Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S21 5G SM-G990U

Trong kho