Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S21 FE Phiên bản Hoa Kỳ

Đã bán 0 73
(đánh giá) 0 đã bán

288.000 VND

Thay thế Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S21 FE bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

288000

Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S21 FE Phiên bản Hoa Kỳ

Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S21 FE

Trong kho