Máy khắc laser DAJA J3 10000mW Khu vực khắc 15x15cm Tiêu điểm cố định Màn hình cảm ứng Laser Máy khắc Laser, EU Cắm

Đã bán 3 417
5.00 (1 đánh giá) 3 đã bán

6.095.000 VND10.858.000 VND

DAJA J3 10W 10000mW Khu vực khắc 15x15cm Tiêu điểm cố định Màn hình cảm ứng Laser Máy khắc Laser, EU Cắm

CHỌN PHÂN LOẠI :
+ 0 xem thêm
CHỌN LẠI
giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 13/06/2023

6095000

Máy khắc laser DAJA J3 10000mW Khu vực khắc 15x15cm Tiêu điểm cố định Màn hình cảm ứng Laser Máy khắc Laser, EU Cắm

DAJA J3 10W 10000mW Khu vực khắc 15x15cm Tiêu điểm cố định Màn hình cảm ứng Laser Máy khắc Laser, EU Cắm

Trong kho