Máy khắc laser DAJA J3 10W 10000mW Khu vực khắc 15x15cm Tiêu điểm cố định Màn hình cảm ứng Laser Máy khắc Laser, EU Cắm

Đã bán 1 75

6.095.000 VND10.858.000 VND

DAJA J3 10W 10000mW Khu vực khắc 15x15cm Tiêu điểm cố định Màn hình cảm ứng Laser Máy khắc Laser, EU Cắm

Phân loại :
+ -1 xem thêm
CHỌN LẠI
giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2021