DAJA R3 trục quay máy khắc laser D2 / D3 / X1 / M1

Đã bán 16 107
(đánh giá) 16 đã bán

2.292.000 VND

DAJA R3 dành cho trục quay máy khắc laser D2 / D3 / X1 / M1

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

2292000

DAJA R3 trục quay máy khắc laser D2 / D3 / X1 / M1

DAJA R3

Trong kho