Màn hình OPPO Reno2 Z / Reno2 F / K3 / Realme X ,Chất liệu TFT (Không nhận dạng vân tay) và bộ số hoá đầy đủ

Đã bán 25 118
(đánh giá) 25 đã bán

725.000 VND

Màn hình LCD lắp giáp đầy đủ và Bộ số hóa toàn bộ cho OPPO Reno2 Z / Reno2 F / K3 / Realme X ,Chất liệu TFT, (Không nhận dạng vân tay)
đi kèm với Bộ dụng cụ sửa chữa 10 trong 1 (4 x Tua vít + 2 x Dụng cụ cắt + 1 x Chuck + 2 x Hình tam giác trên Dày + Chốt rút)

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 02/07/2024

725000

Màn hình OPPO Reno2 Z / Reno2 F / K3 / Realme X ,Chất liệu TFT (Không nhận dạng vân tay) và bộ số hoá đầy đủ

Màn hình LCD lắp giáp đầy đủ và Bộ số hóa toàn bộ cho OPPO Reno2 Z / Reno2 F / K3 / Realme X ,Chất liệu TFT, (Không nhận dạng vân tay)

Trong kho