Màn hình OPPO Realme X7 Pro RMX2121 RMX2111 Chất liệu AMOLED 2 và Bộ số hóa hoàn chỉnh

Đã bán 10 1387
(đánh giá) 10 đã bán

1.925.000 VND

Chất liệu Super AMOLED gốc Màn hình OPPO Realme X7 Pro RMX2121 RMX2111

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 27/07/2024

1925000

Màn hình OPPO Realme X7 Pro RMX2121 RMX2111 Chất liệu AMOLED 2 và Bộ số hóa hoàn chỉnh

Chất liệu Super AMOLED gốc Màn hình LCD và Bộ số hóa hoàn chỉnh cho OPPO Realme X7 Pro RMX2121 RMX2111

Trong kho