Cáp màn hình HP Pavilion X360 14-BA 14M-BA 14T-BA 30Pin 450.0C20D.0011 450.0C20D.0001 924277-001

Đã bán 59 152
(đánh giá) 59 đã bán

225.000 VND

Thay thế Cáp màn hình HP Pavilion X360 14-BA 14M-BA 14T-BA 30Pin 450.0C20D.0011 450.0C20D.0001 924277-001

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

225000

Cáp màn hình HP Pavilion X360 14-BA 14M-BA 14T-BA 30Pin 450.0C20D.0011 450.0C20D.0001 924277-001

Cáp màn hình HP Pavilion X360 14-BA 14M-BA 14T-BA 30Pin 450.0C20D.0011 450.0C20D.0001 924277-001

Trong kho