Khung sườn ZTE Blade V40 Vita

Đã bán 42 93
(đánh giá) 42 đã bán

195.000 VND

Thay thế Khung sườn ZTE Blade V40 Vita

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/08/2024

195000

Khung sườn ZTE Blade V40 Vita

Khung sườn ZTE Blade V40 Vita

Trong kho