Màn cảm ứng ZTE Nubia M2 NX551J

Đã bán 0 112
(đánh giá) 0 đã bán

189.000 VND

-Màn cảm ứng ZTE Nubia M2 NX551J

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

189000

Màn cảm ứng ZTE Nubia M2 NX551J

cam ung ZTE Nubia M2 NX551J

Trong kho