Khung sườn Sony Xperia 5 J8210 J8270 J9210

Đã bán 10 95
(đánh giá) 10 đã bán

682.000 VND

Thay thế Khung sườn Sony Xperia 5 ( vui lòng ghi chú màu sắc khi đặt hàng )

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

682000

Khung sườn Sony Xperia 5 J8210 J8270 J9210

Khung sườn Sony Xperia 5

Trong kho