Khay thẻ SIM / Khay thẻ Micro SD cho Motorola Moto

Đã bán 1 199
(đánh giá) 1 đã bán

88.000 VND

– Thay thế Khay thẻ SIM + Khay thẻ SIM / Khay thẻ Micro SD cho Motorola Moto bị hỏng

giao hàng từ 8-25 ngày dự kiến ngày nhận 09/05/2024

88000

Khay thẻ SIM / Khay thẻ Micro SD cho Motorola Moto

Khay thẻ SIM + Khay thẻ SIM / Khay thẻ Micro SD cho Motorola Moto

Trong kho