Khung sườn Huawei nova 10 SE

Đã bán 33 102
(đánh giá) 33 đã bán

672.000 VND

Thay thế Khung sườn Huawei nova 10 SE

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 21/12/2023

672000

Khung sườn Huawei nova 10 SE

Khung sườn Huawei nova 10 SE

Trong kho