Khay SIM Xiaomi Black Shark 4/Black Shark 4 Pro

Đã bán 2 71
(đánh giá) 2 đã bán

38.000 VND

Thay thế Khay SIM Xiaomi Black Shark 4/Black Shark 4 Pro bị hỏng!

CÓ SẴN 1 Giao hàng từ 2-4 ngày dự kiến ngày nhận 03/04/2023