Cáp màn hình HP Pavlion Gaming 15-CX 15-CX0058WM 30Pin L20361-001 DC02C00I200 DC02C00IK00

Đã bán 32 112
(đánh giá) 32 đã bán

224.000 VND

Thay thế Cáp màn hình HP Pavlion Gaming 15-CX 15-CX0058WM 30Pin L20361-001 DC02C00I200 DC02C00IK00

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

224000

Cáp màn hình HP Pavlion Gaming 15-CX 15-CX0058WM 30Pin L20361-001 DC02C00I200 DC02C00IK00

Cáp màn hình HP Pavlion Gaming 15-CX 15-CX0058WM 30Pin L20361-001 DC02C00I200 DC02C00IK00

Trong kho