Cáp màn hình HP DPF50 Pavilion Gaming 15-CX 15T-CX TPN-C133 40Pin DC02C00I400 L20360-001

Đã bán 13 84
(đánh giá) 13 đã bán

286.000 VND

Thay thế Cáp màn hình HP DPF50 Pavilion Gaming 15-CX 15T-CX TPN-C133 40Pin DC02C00I400 L20360-001

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/03/2024

286000

Cáp màn hình HP DPF50 Pavilion Gaming 15-CX 15T-CX TPN-C133 40Pin DC02C00I400 L20360-001

Cáp màn hình HP DPF50 Pavilion Gaming 15-CX 15T-CX TPN-C133 40Pin DC02C00I400 L20360-001

Trong kho