Cáp màn hình HP Pavilion 15-AC 15-AF 250 G4 25 5G4 250 G5 30Pin DC020026M00 Không Cảm Ứng

Đã bán 5 96
(đánh giá) 5 đã bán

196.000 VND

Thay thế Cáp màn hình HP Pavilion 15-AC 15-AF 250 G4 25 5G4 250 G5 30Pin DC020026M00

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

196000

Cáp màn hình HP Pavilion 15-AC 15-AF 250 G4 25 5G4 250 G5 30Pin DC020026M00 Không Cảm Ứng

Cáp màn hình HP Pavilion 15-AC 15-AF 250 G4 25 5G4 250 G5 30Pin DC020026M00

Trong kho