Cáp màn hình Acer Spin 5 SP513-54N-56M2 2-in-1N19W3 40Pin 450.0K202.0001 450.0K202.0011

Đã bán 2 117
(đánh giá) 2 đã bán

328.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Acer Spin 5 SP513-54N-56M2 2-in-1N19W3 40Pin 450.0K202.0001 450.0K202.0011

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/03/2024

328000

Cáp màn hình Acer Spin 5 SP513-54N-56M2 2-in-1N19W3 40Pin 450.0K202.0001 450.0K202.0011

Cáp màn hình Acer Spin 5 SP513-54N-56M2 2-in-1N19W3 40Pin 450.0K202.0001 450.0K202.0011

Trong kho