Cáp màn hình Acer ASPIRE K50-20 E5-576 E5-576G 30Pin DD0ZAALC012 DD0ZAALC001 DD0ZAALC011 DD0ZAALC010

Đã bán 26 143
(đánh giá) 26 đã bán

198.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Acer ASPIRE K50-20 E5-576 E5-576G 30Pin DD0ZAALC012 DD0ZAALC001 DD0ZAALC011 DD0ZAALC010

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

198000

Cáp màn hình Acer ASPIRE K50-20 E5-576 E5-576G 30Pin DD0ZAALC012 DD0ZAALC001 DD0ZAALC011 DD0ZAALC010

Cáp màn hình Acer ASPIRE K50-20 E5-576 E5-576G 30Pin DD0ZAALC012 DD0ZAALC001 DD0ZAALC011 DD0ZAALC010

Trong kho