Bộ chuyển đổi Giao diện X10 HDMI + Micro USB + USB Trò chơi di động 4K HD Mở rộng cùng một thiết bị màn hình cho PUBG

Đã bán 0 109
(đánh giá) 0 đã bán

1.302.000 VND

– Giao diện X10 HDMI + Micro USB + USB Trò chơi di động 4K HD Mở rộng cùng một thiết bị màn hình cho PUBG

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

1302000

Bộ chuyển đổi Giao diện X10 HDMI + Micro USB + USB Trò chơi di động 4K HD Mở rộng cùng một thiết bị màn hình cho PUBG

Giao diện X10 HDMI + Micro USB + USB Trò chơi di động 4K HD Mở rộng cùng một thiết bị màn hình cho PUBG

Trong kho