Quạt ROCK i100 Làm mát bằng chất bán dẫn có thể co giãn Bộ tản nhiệt cho điện thoại có chiều rộng dưới 86mm, với ánh sáng đầy màu sắc

Đã bán 3 203
(đánh giá) 3 đã bán

458.000 VND

– ROCK i100 Làm mát bằng chất bán dẫn có thể co giãn Bộ tản nhiệt cho điện thoại có chiều rộng dưới 86mm, với ánh sáng đầy màu sắc

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 11/12/2023

458000

Quạt ROCK i100 Làm mát bằng chất bán dẫn có thể co giãn Bộ tản nhiệt cho điện thoại có chiều rộng dưới 86mm, với ánh sáng đầy màu sắc

ROCK i100 Làm mát bằng chất bán dẫn có thể co giãn Bộ tản nhiệt cho điện thoại có chiều rộng dưới 86mm, với ánh sáng đầy màu sắc

Trong kho