Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi K40 Pro / Redmi K40 M2012K11AC M2012K11C

Đã bán 0 344
(đánh giá) 0 đã bán

146.000 VND

Bảng cổng sạc cho Xiaomi Redmi K40 Pro / Redmi K40 M2012K11AC M2012K11C

giao hàng từ 10-20 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

146000

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi K40 Pro / Redmi K40 M2012K11AC M2012K11C

Bảng cổng sạc cho Xiaomi Redmi K40 Pro / Redmi K40 M2012K11AC M2012K11C

Trong kho