Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi K40 Pro / Redmi K40 M2012K11AC M2012K11C

Đã bán 0 187
(đánh giá) 0 đã bán

146.000 VND

Bảng cổng sạc cho Xiaomi Redmi K40 Pro / Redmi K40 M2012K11AC M2012K11C

giao hàng từ 10-20 ngày dự kiến ngày nhận 24/12/2022