Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T M2007J22G M2007J22C

Đã bán 1 91
(đánh giá) 1 đã bán

178.000 VND

Bảng cổng sạc cho Xiaomi Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T M2007J22G M2007J22C

giao hàng từ 10-20 ngày dự kiến ngày nhận 24/12/2022