Bảng cổng sạc Xiaomi Mi 10T Pro 5G gốc

Đã bán 2 82
(đánh giá) 2 đã bán

268.000 VND

Thay thế Bảng cổng sạc Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 11/10/2023

268000

Bảng cổng sạc Xiaomi Mi 10T Pro 5G gốc

Bảng cổng sạc Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Trong kho