Khung màn hình phía trước cho LG K40 / K12 + K12 Plus / X4 2019 X420EM X420BMW X420EMW X420HM X420 X420N & # 160

Đã bán 3 78

172.000 VND

-Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước cho LG K40 / K12 + K12 Plus / X4 2019 X420EM X420BMW X420EMW X420HM X420 X420N & # 160; (Phiên bản hai SIM) bị hỏng

Phân loại :
+ -3 xem thêm
CHỌN LẠI
giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022