820-02862-03/A Bảng kết nối cảm ứng bàn phím cho MacBook Air M2 13 2022 A2681

Đã bán 3 84
(đánh giá) 3 đã bán

1.496.000 VND

Thay thế 820-02862-03/A Bảng kết nối cảm ứng bàn phím cho MacBook Air M2 13 2022 A2681

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2023

1496000

820-02862-03/A Bảng kết nối cảm ứng bàn phím cho MacBook Air M2 13 2022 A2681

820-02862-03/A Bảng kết nối cảm ứng bàn phím cho MacBook Air M2 13 2022 A2681

Trong kho