Robot quét CORILE A6 Cảm biến hồng ngoại tự động Tránh chướng ngại vật Robot quét Lập kế hoạch ứng dụng thông minh

Đã bán 0 236
5.0 (2 đánh giá) 0 đã bán

1.695.000 VND

CORILE A6 Lập kế hoạch ứng dụng thông minh Cảm biến hồng ngoại tự động Tránh chướng ngại vật Robot quét

CHỌN MÀU : trắng
đen
trắng
+ -2 xem thêm
CHỌN LẠI
giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/07/2024

1695000

Robot quét CORILE A6 Cảm biến hồng ngoại tự động Tránh chướng ngại vật Robot quét Lập kế hoạch ứng dụng thông minh

CORILE A6 Lập kế hoạch ứng dụng thông minh Cảm biến hồng ngoại tự động Tránh chướng ngại vật Robot quét

Trong kho