Máy tách màn hình TBK-578 đông lạnh chuyên nghiệp

Đã bán 3 703
(đánh giá) 3 đã bán

28.992.000 VND

– TBK-578 Máy tách đông lạnh chuyên nghiệp

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2023