Máy tách màn hình TBK-578 đông lạnh chuyên nghiệp

Đã bán 0 300

28.992.000 VND

– TBK-578 Máy tách đông lạnh chuyên nghiệp

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 11/02/2022