Quạt làm mát bên trong cho PS4 Pro ban đầu CUH-7000 7XXX

Đã bán 0 69
(đánh giá) 0 đã bán

725.000 VND

Quạt làm mát bên trong ban đầu CUH-7000 7XXX cho PS4 Pro

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 04/06/2022