Màn cảm ứng Huawei Ascend G7

Đã bán 2 75

128.000 VND

-Thay thế cảm ứng hỏng Huawei Ascend G7

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 02/06/2022