Pin ZTE Vodafone Smart V8 VFD710 Li3930T44P6h816437 3000mAh

Đã bán 88 73
(đánh giá) 88 đã bán

242.000 VND

Thay thế Pin ZTE Vodafone Smart V8 VFD710 Li3930T44P6h816437

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2023

242000

Pin ZTE Vodafone Smart V8 VFD710 Li3930T44P6h816437 3000mAh

Pin ZTE Vodafone Smart V8 VFD710 Li3930T44P6h816437

Trong kho