Pin máy tính bảng Lenovo YOGA 2-830F / LC 851F L14C2K31 L14D2K31

Đã bán 2 355
(đánh giá) 2 đã bán

458.000 VND

Thay thế Pin Lenovo YOGA 2-830F / LC 851F L14C2K31 L14D2K31 bị hỏng

giao hàng từ 8-20 ngày dự kiến ngày nhận 17/06/2023

458000

Pin máy tính bảng Lenovo YOGA 2-830F / LC 851F L14C2K31 L14D2K31

Pin máy tính bảng Lenovo YOGA 2-830F / LC 851F L14C2K31 L14D2K31

Trong kho