Nắp lưng Huawei Pura 70 Pro HBN-LX9 HBN-AL00 chính hãng

Đã bán 2 71
(đánh giá) 2 đã bán

1.348.000 VND

Nắp lưng Huawei Pura 70 Pro HBN-LX9 HBN-AL00

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 03/08/2024

1348000

Nắp lưng Huawei Pura 70 Pro HBN-LX9 HBN-AL00 chính hãng

Nắp lưng Huawei Pura 70 Pro HBN-LX9 HBN-AL00

Trong kho