Mô-đun IC quản lý nguồn băng tần cơ sở PMX55 001-00 cho iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini

Đã bán 0 162
4.00 (1 đánh giá) 0 đã bán

165.000 VND

– Thay thế Mô-đun IC quản lý nguồn băng tần cơ sở PMX55 001-00 cho iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

165000

Mô-đun IC quản lý nguồn băng tần cơ sở PMX55 001-00 cho iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini

Mô-đun IC quản lý nguồn băng tần cơ sở PMX55 001-00 cho iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini

Trong kho