Mặt kính màn hình iphone 11 Ống kính bên ngoài bằng kính với khung & chất kết dính quang học OCA rõ ràng

Đã bán 2 73
(đánh giá) 2 đã bán

142.000 VND

Màn hình trước Ống kính bên ngoài bằng kính với khung & chất kết dính quang học OCA rõ ràng cho iPhone 11.

giao hàng từ 8-16 ngày dự kiến ngày nhận 17/07/2022