Máy tính Lenovo ThinkBook 14p 01CD, 14 inch, 16GB + 512GB Windows 10 Professional Edition, AMD Ryzen 5-5600H Hexa Core lên đến 4,2 GHz, Màn hình 2,2K, Hỗ trợ Bluetooth & HDMI & Thẻ TF

Đã bán 0 1199
4.67 (3 đánh giá) 0 đã bán

31.425.000 VND

-Lenovo ThinkBook 14p 01CD, 14 inch, 16GB + 512GB
Windows 10 Professional Edition, AMD Ryzen 5-5600H Hexa Core lên đến 4,2 GHz, Màn hình 2,2K, Hỗ trợ Bluetooth & HDMI & Thẻ TF, Đầu cắm Hoa Kỳ

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 17/06/2023

31425000

Máy tính Lenovo ThinkBook 14p 01CD, 14 inch, 16GB + 512GB Windows 10 Professional Edition, AMD Ryzen 5-5600H Hexa Core lên đến 4,2 GHz, Màn hình 2,2K, Hỗ trợ Bluetooth & HDMI & Thẻ TF

Lenovo ThinkBook 14p 01CD, 14 inch, 16GB + 512GB Windows 10 Professional Edition, AMD Ryzen 5-5600H Hexa Core lên đến 4,2 GHz, Màn hình 2,2K, Hỗ trợ Bluetooth & HDMI & Thẻ TF, Đầu cắm Hoa Kỳ

Trong kho