Mặt kính Lenovo XiaoXin Pad 2022 10.6 inch TB128FU

Đã bán 5 71
(đánh giá) 5 đã bán

195.000 VND

Mặt kính Lenovo XiaoXin Pad 2022 10.6 inch TB128FU

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

195000

Mặt kính Lenovo XiaoXin Pad 2022 10.6 inch TB128FU

Mặt kính Lenovo XiaoXin Pad 2022 10.6 inch TB128FU

Trong kho