Màn hình Xiaomi Redmi Note 12 Pro chất liệu TFT và bộ số hoá đầy đủ

Đã bán 22 113
(đánh giá) 22 đã bán

598.000 VND

Thay thế Màn hình Xiaomi Redmi Note 12 Pro chất liệu TFT

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 21/12/2023

598000

Màn hình Xiaomi Redmi Note 12 Pro chất liệu TFT và bộ số hoá đầy đủ

Màn hình Xiaomi Redmi Note 12 Pro chất liệu TFT

Trong kho