Màn hình iPhone 12 / 12 Pro vật liệu OLED cứng ALG và bộ số hoá đầy đủ

Đã bán 0 86
(đánh giá) 0 đã bán

Màn hình iPhone 12 / 12 Pro vật liệu OLED cứng ALG

QUÀ TẶNG – Bộ dụng cụ sửa chữa 10 trong 1 (4 x Tua vít + 2 x Que xé + 1 x Chuck + 2 x Triangle on Thick Slices + Eject Pin)

Màn hình iPhone 12 / 12 Pro vật liệu OLED cứng ALG và bộ số hoá đầy đủ

Màn hình iPhone 12 / 12 Pro vật liệu OLED cứng ALG

Trong kho